Av. de La Vila, 8 - 08180 Moià, Spain 938 30 09 49

Política de Privacitat

Dades identificatives del responsable del web i del tractament de dades personals


Responsable: Dolors Santamaria Figuls
NIF: 35111243H
Direcció: Av. de La Vila, 8 - 08180 Moià, Spain
Contacte: llibreria@laplomamoia.cat
Web: https://www.laplomamoia.cat

A l'efecte del previst en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que l'usuari ens enviï a través dels formularis de la web o relació comercial / mercantil, rebran el tractament de dades corresponent.
Per al tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Regulacions legals a les quals s'acull aquesta web:
Hem adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Mecanismes de captura d'informació
Les dades personals que recaptem i tractem en aquesta web procedeixen exclusivament del nostre formulari de contacte. L'aportació de dades personals per part dels usuaris serà sempre voluntària i en cap cas la requerirem sense el seu degut consentiment previ. No obstant això, la recollida de dades de l'usuari podrà requerir per al seu satisfactori enviament un emplenament obligatori de tots i cadascun dels camps que se sol·liciten en el formulari, de forma completa, la qual cosa vindrà marcat amb el corresponent asterisc (*).
Garantim que les dades de caràcter personal, recollits i degudament emmagatzemats en els seus fitxers, no seran cedits a tercers sense consentiment previ, exprés i inequívoc, dels titulars dels mateixos, a resguard de les excepcions previstes en la legislació vigent.

Menors d'edat
En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.
Si és menor de tretze anys i ha accedit a aquesta Web sense avisar als teus pares, no has d'utilitzar els formularis i sistemes de recollida de dades privades.

Drets sobre la informació personal subministrada
Els drets de protecció de dades dels quals disposa com a titular o interessat són:
Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat
Dret de rectificació
Dret de supressió
Dret d'oposició
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
Dret a la portabilitat de les dades

Podrà exercir els seus drets de protecció de dades personals dirigint una comunicació per escrit al domicili de l'Empresa o per correu electrònic, incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document d'identificació equivalent.
Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Finalitat del tractament de les dades personals
Únicament tractem les dades de caràcter personal que ens facilita en els formularis de la Web i exclusivament amb la finalitat de remetre-li la informació sol·licitada i/o resoldre els dubtes o qüestions que ens planteja, i per enviar-li comunicacions electròniques relatives a les nostres activitats o serveis.
A aquest efecte, i per complir amb aquestes finalitats, és important que ens informi de qualsevol modificació que es produeixi en les seves dades personals a fi de mantenir-los actualitzats. En cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos.

Base legal per al tractament de dades personals
La base legal per al tractament de les seves dades personals és el consentiment que presta en acceptar aquesta política de privacitat abans d'enviar-nos/ facilitar-nos les seves dades.
Les dades que li sol·licitem són adequats, pertinents i estrictament necessaris i en cap cas està obligat a facilitar-nos-els, però la seva no comunicació podrà afectar a la finalitat del servei o la impossibilitat de prestar-ho.

Temps de conservarem de dades
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per part de l'interessat.

Destinataris a els qui es comunicaran dades personals
No es comunicaran dades a tercers excepte en els casos legalment previstos.
S'informa a l'Usuari que per a la correcta prestació dels serveis Web i Empresarials, el diferents prestadors de serveis contractats per l'Empresa (encarregats del tractament) podran tenir accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions. Ens referim a manera d'exemple no exclusiu: "Datacenter i proveïdors d'Hosting", "registro dominis", "serveis comptables i de gestoria", "serveis de gestió bancària", "impostos i tributs"...
Aquests serveis prestats per tercers són necessaris per al desenvolupament de l'activitat i, en tot moment, el tractament de les dades que duguin a terme es regeix per les mateixes normatives de protecció de dades. En cap cas estan autoritzats a utilitzaran la informació per a altres finalitats i tenen l'obligació de tractar-la de conformitat amb les directrius concordes a la seva política de privacitat i a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
En el nostre compromís amb la privadesa i protecció de dades de l'Usuari, únicament contractem prestadors de servei que ofereixin les garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme la legislació aplicable en matèria de protecció de dades i garanteixin la protecció dels drets de l'Usuari.

Navegació
En navegar per la Web es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adrecis IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s'utilitzen els nostres serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar a l'usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers com Google Analitycs i/o similars Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades
Ens comprometem en l'ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat (com els protocols https que utilitzem), de conformitat amb l'establert en la normativa vigent de protecció de dades.
No podem garantir l'absoluta inexpugnabilidad de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades
Com a usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades remeses exonerant-nos de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment
L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de l'Empresa en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Canvis en la política de privacitat
Ens reservem el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.

Correus comercials
D'acord amb la LSSICE no realitzem pràctiques de SPAM a llistats d'e-mails comprats o capturats d'Internet. Únicament enviarem comunicacions a qui prèviament ens ha facilitat les seves dades des dels formularis de la Web, acceptant la nostra "política de privacitat". Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, ens comprometem a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Whatsapp
La Ploma
Hola! En què et podem ajudar?
+34938300949
×
Utilitzem únicament cookies essencials pròpies i de tercers per oferir-te una millor experiència i servei.